Dragi frați, surori, prieteni de pretutindeni,

cu ocazia acestei foarte frumoase sărbători a creștinătății, vă adresăm cele mai călduroase salutări împreună cu rugăciunea ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți cu bucurie, speranță și har pentru ca la această sărbătoare să fim cu toții aproape de Dumnezeu, plini de recunoștință pentru dragostea Sa nespus de mare fiind încredințați că “Acela care a început în noi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos.” (Filipeni 1:6)

Sărbători binecuvântate alături de cei dragi cu gândul la Hristos!

Felicitare Paste Harul

Comments are closed.

}