Pentru că citirea Bibliei este foarte importantă pentru comunitatea bisericii noastre, vă invităm şi pe dumneavoastră să o citiţi împreună cu noi, după următoarea programare săptămânală:

SĂPTĂMÂNA  50   08 – 14 Decembrie

ARESTAREA APOSTOLULUI PAVEL ŞI CĂLĂTORIA SA CA ÎNTEMNIŢAT SPRE ROMA

DUMINICĂ  Romani 14 – 16

LUNI Faptele Apostolilor 20:4 – 23:35

MARŢI Faptele Apostolilor 24 – 26

MIERCURI Faptele Apostolilor 27 – 28

JOI Coloseni 1 – 4; Filimon 1

VINERI Efeseni 1 – 6

SÂMBĂTĂ Filipeni 1 – 4

Întrebări pentru discuţii:

  1. De ce trebuie să practicăm îngăduința creștină?
  2. Ce datorie au cei tari în credință față de cei slabi din punct de vedere spiritual?
  3. Ce lucruri petrecute la întâlnirea de rămas bun pe care apostolul Pavel a avut-o cu prezbiterii din Efes, arată că apostolul Pavel a avut o inimă de păstor?
  4. De ce a acceptat apostolul Pavel sugestiile prezbiterilor din Ierusalim și a împlinit anumite ceremonialuri iudaice?
  5. Care a fost esența mărturiei personale a apostolului Pavel?
  6. Ce declarații făcute de apostolul Pavel către cei din Colose arată ceea ce este Hristos pentru biserică?
  7. Ce declarații făcute de apostolul Pavel către cei din Efes arată binecuvântările pe care le primim prin Hristos?

VERSETUL DE MEMORAT:

Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești, în locurile cerești, în Hristos. Efeseni 1:3

GÂND PENTRU RUGĂCIUNE:

mulțumește-I lui Dumnezeu pentru mulțimea binecuvântărilor pe care ți le-a pregătit prin Hristos.

Anul acesta mergem mai departe, şi împreună vom parcurge Ghidul de citire a Bibliei – Volumul 2, care conţine un program de citire a Bibliei într-un singur an, urmărind ordinea cronologică a evenimentelor prezentate de Sfânta Scriptură. Acest program este structurat pe zile, săptămâni şi luni, incluzând textele pentru citirea zilnică, urmate de şapte întrebări din pasajele citite în săptămâna respectivă, un verset de memorat şi un gând pentru rugăciune pentru fiecare săptămână. În acest ghid, întrebările se referă la învăţătura Bibliei şi au drept scop descoperirea adevărurilor pe care Dumnezeu ni le-a transmis prin evenimentele principale prezentate de Sfânta Scriptură. Aceste întrebări sunt mai profunde şi ne vor ajuta să înţelegem învăţăturile de bază ale Sfintei Scripturi.

 

Comments are closed.

}