Atacurile conducerii Comunității Baptiste Timișoara asupra Bisericii Baptiste Germane se intensifică. După deciziile abuzive și nestatutare de retragere a recunoașterii prezbiterului Damian Vidoni ca reprezentant al Bisericii Germane și convocarea unei Adunări Generale invocând o situație de criză în Biserica Germană (vezi Comunicatul Comunității http://harul-tm.ro/comunicatul-integral-al-comunitatii-baptiste-timisoara-cu-privire-la-situatia-din-biserica-baptista-germana-timisoara/ și Dreptul la replică al bisericii http://harul-tm.ro/drept-la-replica-deciziile-comitetului-comunitatii-baptiste-timisoara-reprezinta-un-abuz-foarte-grav-si-un-atentat-la-autonomia-bisericii-locale-si-la-libertatea-religioasa/), Comunitatea Baptistă Timișoara continuă presiunile asupra Bisericii Germane folosindu-se de data aceasta de autoritatea Comitetului Executiv al Uniunii Baptiste.

Reacționăm public față de aceste două comunicate și denunțăm abuzurile repetate ale conducerii Comunității Baptiste Timișoara împotriva Bisericii Baptiste Germane, cunoscute fiind interesele Bisericii Betel și ale pastorului Samy Tuțac, președintele Comunității Baptiste Timișoara pentru terenul și patrimoniul Bisericii Germane.

În continuare vom reda cele două comunicate și, de asemenea, vom prezenta și răspunsul nostru la aceste solicitări.

Comunicatul conducerii Uniunii Baptiste

20160710_095107

Comunicatul conducerii Comunității Timișoara 

20160710_095141

Stimați frați din conducerea Cultului Baptist și din conducerea Comunității Baptiste Timișoara, 

 vom începe explicațiile noastre pornind de la articolul din statut în baza căruia dumneavoastră faceți respectivele solicitări. În conformitate cu art. 86, alin. 2, bisericile baptiste au obligația să trimită Uniunii Baptiste rapoarte și orice acte cerute privind PROBLEME DE INTERES GENERAL ale Cultului Creștin Baptist din România.

 Puteți să ne spuneți ce înțelegeți dumneavoastră prin probleme de interes general pentru Cultul Baptist?

- Dacă dumneavoastră considerați că este o problemă de interes general pentru Cultul Baptist contractul de muncă dintre Biserica Germană și fr. Marius Cimpoae, atunci și noi considerăm că este o problemă de interes general pentru Cultul Baptist contractele de muncă pe care dumneavoastră le aveți la bisericile și unii și la ONG-urile unde sunteți implicați. Nu mai aducem în discuție faptul că ocupând niște funcții publice sunteți obligați, cel puțin din punct de vedere moral, să vă publicați declarația de avere și declarația de interese. În momentul în care o să vă faceți dumneavoastră publice contractele de muncă, atunci o să publicăm și noi contractele de muncă pe care le are Biserica Germană cu angajații săi.

 

- Toate sentințele judecătorești sunt publice. Oricând puteți intra pe siteul www.portal.just.ro, introduceți acolo numărul de dosar și aflați toate detaliile de la începuturile procesului și până la sfârșit. Făcând astfel de solicitări arătați cât de puțin sunteți familiarizați cu modul în care funcționează instituțiile statului. Dincolo de acest fapt, vă reamintim că în anul 2014, Biserica Germană a depus la secretariatul Uniunii copia după sentința definitivă în momentul în care a solicitat reautorizarea Bisericii Germane în baza noii legi a cultelor. 

 

- În momentul în care Uniunea Baptistă va solicita tuturor bisericilor să publice valoarea contractelor de închiriere cu persoane fizice sau juridice pentru spațiile care fac parte din patrimoniul bisericilor, atunci vom publica și noi contractul cu familia Stanciu. Totuși, pentru știrea dumneavoastră vă spunem că Biserica Germană nu încasează niciun leu de la familia Stanciu. Familia Stanciu locuiește într-o casă în spatele bisericii, formată din 2 camere, bucătărie și baie, toate aflate în stadiu foarte avansat de degradare. Nu știm care dintre dumneavoastră ați venii să locuiți în aceste condiții. Au primit această locuință acum 18 ani. Niciodată nu au plătit chirie, dar pentru că au locuit acolo au ajutat biserica enorm. Probabil pentru unii dintre dumneavoastră este foarte greu să înțelegeți ce înseamnă să nu ai unde să locuiești, dar asta nu ar trebui să vă dea libertatea să insinuați și să jigniți o familie pe care ați fi putut de altfel să o ajutați.

 

- nu este de interes general pentru Cultul Baptist modul în care Biserica Germană își administrează banii și bunurile pe care le are. În momentul în care Uniunea Baptistă va cere tuturor bisericilor baptiste din Romania copii după registrul jurnal de încasări și plăți din ultimii trei ani, atunci vă vom trimite și noi copiile solicitate. În conformitate cu art. 35, alin. 1, Comitetul (bisericii) administrează întregul patrimoniu, inclusiv fondurile financiare ale bisericii, în conformitate cu bugetul aprobat de adunarea generală şi cu hotărârile acesteia.    Art. 38. – (1) Cenzorii reprezintă organul de control financiar al bisericii. Ei sunt aleşi de adunarea generală în număr de 1-3, cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor cu drept de vot prezenţi în adunarea generală.

   (2) Cenzorii verifică respectarea hotărârilor adunării generale şi a prevederilor legale în ceea ce priveşte gestionarea patrimoniului bisericii. Cenzorii au obligaţia să întocmească şi să prezinte anual adunării generale raportul de control financiar privind execuţia bugetară, în vederea descărcării de gestiune. În fiecare an a avut loc Adunarea Generală a bisericii unde au fost prezentate rapoartele de activitate, inclusiv raportul casierului și al cenzorilor și s-a făcut descărcarea de gestiune. A veni și a cere acum o comisie care să verifice situația financiar contabilă a bisericii reprezintă un foarte grav abuz și chiar o ilegalitate. Doar o hotărâre judecătoarească v-ar da dreptul la o astfel de acțiune.

Suntem extrem de dezamăgiți să constatăm că niște oameni care ar trebui să urmărească sprijinirea lucrării sunt aserviți unor grupuri de interese care îl au ca principal exponent pe pastorul timișorean Samy Tuțac.

 Vă rugăm să analizați poziția dumneavoastră și să vă reevaluați deciziile în lumina Scripturii, a Mărturisirii de credință a Cultului Baptist și a statutului de organizare și funcționare al Cultului Baptist din România.

Conducerea bisericii noastre nu dorește un conflict cu Comunitatea Baptistă Timișoara sau cu Uniunea Baptistă din România și rămâne în continuare deschisă pentru o întâlnire cu conducerea Comunității în vederea clarificării acestei situații. Continuarea acestui conflict prin aceste demonstrații de forță va duce la aprofundarea crizei din Comunitatea Timișoara, criză care va afecta întreaga comunitate, nu doar Biserica Germană.

Dumnezeu să vă binecuvinteze!

comitetul Bisericii Baptiste Germane Timișoara

}