Departamentul de Pastorală, Evanghelizare şi Misiune

VIZIUNEA NOASTRĂ: “Fiecare baptist, un evanghelist!”

 Biserica Creştină Baptistă GERMANĂ, crede că definiţia despre Misiunea Bisericii îşi trage originea şi sursa de putere din cuvintele Domnului Isus Hristos, din Marea Trimitere „Isus S’a apropiat de ei, a vorbit cu ei, şi le-a zis: Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pămînt. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezîndu-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v’am poruncit. Şi iată că Eu sînt cu voi în toate zilele, pînă la sfîrşitul veacului.’” (Mat 28:18-20)

Astfel, Biserica Creştină Baptistă Germană, este convinsă că a primit de la Domnul mandatul Marii Trimiteri şi înţelege că are misiunea să proclame între oameni, prin puterea Duhului Sfânt, Cuvântul curat şi viu al lui Dumnezeu, revelat în Scripturi.

Deviza noastră este: Fiecare baptist, un misionar, iar credinţa noastră fermă este că fiecare creştin trebuie să fie un martor al învierii lui Isus şi un mărturisitor al Evangheliei, prin viaţa personală şi la nevoie şi prin viu grai.

Astfel, în vederea îndeplinirii acestui mandat al Marii Trimiteri, Biserica Creştină Baptistă Germană, este implicată în următoarele activităţi de pregătire, misionare şi evanghelistice:

- În cadrul slujbelor Bisericii – Slujirea este focalizată pe serviciile divine cu scop de evanghelizare

- De la om la om – „Fiecare Baptist, un evanghelist”.

- Lanţ de post şi rugăciune de mijlocire pentru  lucrători şi pentru oamenii din localităţile neevanghelizate.

- În aer liber – diverse proiecte de evanghelizare prin prezenţa grupurilor de misiune în localităţile propuse pentru a fi evanghelizate

 IMG_1222

Responsabil: Damian Vidoni

Email: misiune@harul-tm.ro

Telefon: 0766 619 194

 

Comments are closed.

}