Către Comitetul Comunității Bisericilor Creștine Baptiste Timișoara,

 Stimați frați,

 

Ca urmare a solicitărilor dumneavoastră făcute prin scrisoarea adresată Bisericii Creștine Baptiste Germane Timișoara, scrisoare înregistrată la secretariatul bisericii noastre cu nr. 49 din 27.06.2016, vă precizăm următoarele:

1.      Decizia prin care ne comunicați că dumneavoastră nu îl mai recunoașteți pe fr. Damian Vidoni ca reprezentant al Bisericii Creștine Baptiste Germane este o reacție tipică „falșilor lideri”, a liderilor religioși care nu au simțul responsabilității, care nu văd, nu înțeleg ce se întâmplă și a căror singură reacție este să-l dea afară pe cel care a avut dreptate. Această decizie este un imens abuz și încalcă prevederile statutare cf.art. 24 alin. 4art. 31, alin. 2, lit. b, c, d. Prin această decizie, comitetul Comunității își depășește atribuțiile sale, întrucât așa cum ne arată și statutul Cultului Baptist, revocarea din funcția de prezbiter și de reprezentant legal al unei biserici este de competența exclusivă a Adunării Generale a bisericii locale respective. Biserica Creștină Baptistă Germană nu recunoaște decizia dumneavoastră pe care o consideră abuzivă și emanată de o mentalitate arogantă și medievală.

2.       Decizia de a convoca Adunarea Generală a Bisericii Creștine Baptiste Germane invocând o situație de criză cf. art. 30, alin. 4, arată superficialitatea cu care citiți și interpretați statutul Cultului Baptist. În situație de criză, Adunarea Generală poate fi convocată de Comunitate, dar alin. 3 al aceluiași art. 30 arată clar cadrul în care Comunitatea poate convoca Adunarea Generală a bisericii în situație de criză. Art. 30, alin. 3 precizează:

În situaţie de criză, păstorul bisericii, comitetul bisericii sau o treime din membrii cu drepturi depline ai bisericii pot solicita sprijinul comunităţii sau al Convenţiei Baptiste Maghiare, după caz. Dacă în termen de 30 de zile comunitatea nu a răspuns solicitării, sprijinul poate fi cerut Uniunii Baptiste.

Nici prezbiterul bisericii, nici comitetul bisericii și nici o treime dintre membrii cu drepturi depline ai bisericii noastre nu au solicitat sprijinul dumneavoastră pentru ca dumneavoastră să puteți convoca Adunarea Generală a bisericii. De fapt, absolut nimeni din biserica noastră nu a solicitat sprijinul dumneavoastră. Invocarea unei situații de criză într-un mod artificial, doar pentru ca dumneavoastră să vă duceți la bun sfârșit strategia de excludere a Bisericii Creștine Baptiste Germane din Cultul Baptist reprezintă un abuz foarte grav și un atentat la autonomia bisericii locale și la libertatea religioasă. Prin urmare, prezbiterul bisericii împreună cu comitetul bisericii refuză convocarea Adunării Generale. Ca măsură de protecție față de alte eventuale abuzuri pe care ați putea să le comiteți, comitetul bisericii a hotărât ca serviciile divine de la Biserica Creștină Baptistă Germană din data de 17 și 24 iulie 2016 să fie suspendate.

Întrucât, deși am încercat să rezolvăm acest conflict dintre Comunitate și biserica noastră atât pe cale amiabilă, cât și prin proceduri instituționale, dar ne-am izbit de aroganța dumneavoastră, comitetul bisericii noastre a hotărât suspendarea pe perioadă determinată a relațiilor instituționale dintre Biserica Creștină Baptistă Germană și instituțiile Cultului Baptist care în tot acest conflict au acționat în mod discreționar și vădit incorect și părtinitor.

Regretăm situația în care s-a ajuns și ne rugăm ca Dumnezeu să vă dea înțelepciune să găsiți acele soluții bune pentru rezolvarea acestei situații într-un mod care să nu afecteze întreaga comunitate creștină!

Dumnezeu să vă binecuvinteze!

Damian Vidoni

Marius Cimpoae

Gheorghe Stanciu

Dan Boriga

Vasile Rusu

 

5 Responses to DREPT LA REPLICĂ: Deciziile Comitetului Comunității Baptiste Timişoara reprezintă un abuz foarte grav și un atentat la autonomia bisericii locale și la libertatea religioasă

  1. […] Azi a apărut pe site-ul Bisericii Baptiste Germane DREPT LA REPLICĂ: Deciziile Comitetului Comunității Baptiste Timişoara reprezintă un abuz foart…. […]

  2. […] 7 iulie 2016 Biserica Germană: DREPT LA REPLICĂ: Deciziile Comitetului Comunității Baptiste Timişoara reprezintă un abuz foart… […]

  3. […] DREPT LA REPLICĂ: Deciziile Comitetului Comunității Baptiste Timişoara reprezintă un abuz foart… […]

}