Text biblic: De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celorce iubesc pe Dumnezeu, şi anume, spre binele celorce sînt chemaţi după planul Său. Căci pe aceia, pe cari i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărît mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentruca El să fie cel întîi născut dintre mai mulţi fraţi. (Rom. 8:28, 29)

  1. Complexitatea acestei lecţii.

Nu doar lucrurile dulci, ci şi lucrurile dureroase, chiar şi lucrările demonice lucrează împreună spre binele nostru.

Sunt foarte multe exemple biblice de lucruri dureroase care lucrează spre bine.

Ex. David – Ps. 119:71

       Iosif – Gen. 50:20

 

  1. Cauza.

Ef. 1:11. Dumnezeu este cauza care face ca toate lucrurile să lucreze înspre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu.

 

  1. Condiţia. „tuturor celor ce-L iubesc pe Dumnezeu.”

Cea mai mare aşteptare şi dorinţă a lui Dumnezeu este să-L iubim pe El.

Chiar şi lucrurile bune pot lucra spre răul celor ce nu-L iubesc pe Dumnezeu.

 

  1. Consecinţa. „, i-a şi hotărît mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său”

Binele suprem spre care Dumnezeu doreşte să direcţioneze toate lucrurile din viaţa noastră este acela ca întro bună zi să ajungem să fim asemeni chipului Fiului Său.

Fil. 1:6 – promisiunea lui Dumnezeu

Adrian Neiconi este pastorul Bisericii Creștine Baptiste „Betania” din Timișoara și lector univ. dr. la Institutul Teologic Baptist din București.

 

Leave a Reply

}