Cei care predică un har ieftin, sunt plăcuţi oamenilor, dar numai oamenilor care au o viaţă zidită pe temelia fărădelegii. Unitatea nu se zideşte pe minciună.

Credinţa mântuitoare este ca un trup desăvârşit. Faptele îmbracă şi hrănesc trupul credinţei … aude cuvintele Mele şi le face. (Luca 6:47)

O maşină pornită, dacă nu este băgată în viteză, nu merge nicăieri, numai consumă.

Duhul religios nu mântuieşte. Rugăciunea singură este doar religiozitate. Ea trebuie unită cu postul, credinţa, faptele (slujirea semenilor). Să nu ne înşelăm singuri. Credinţa mântuitoare înseamnă să iubim pe Dumnezeu şi pe semenul nostru ca pe noi înşine. Să iubim pe Dumnezeu pentru ceea ce este, nu pentru ceea ce ne dă.

Noi aparţinem unui Dumnezeu crucificat. Isus a suferit răstignirea ca să ne scape de iad, nu de suferinţă … la aceasta aţi fost chemaţi. (1 Petru 3:9). Dacă nu înţelegem suferinţa, nu înţelegem nici învierea, nici biruinţa. Nu ne putem gândi la o viaţă creştină fără suferinţă. Mulţi încep ca ucenici ai lui Isus şi sfârşesc ca Iuda, gata de a face răul. Nu trebuie să ne fie frică de suferinţă. Duhul Sfânt ne dă putere în toate. Totuşi în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. (Romani 8:37)

 La intrarea în Ierusalim, Isus a avut o altă predică decât cea pe care au aşteptat-o oamenii. Îndrăzneşte să fii altfel!

 Ca să primim descoperire din cer, trebuie să fim oameni simpli…le-ai descoperit pruncilor (Lc. 10:21). Dumnezeu ia oameni simpli şi îi face oameni mari. Noi căutăm oameni talentaţi, Dumnezeu caută oameni simpli. Un om simplu este plin de mulţumire şi de dragoste, şi se gândeşte mai întâi la binele altora.  Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora. Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Hristos Isus. (Filipeni 2:4-5)

La biserică facem totul când este vorba să stăm în faţă (la amvon, pe platformă), dar numai ceea ce facem din ceea ce ne roagă Domnul să facem în afara bisericii, arată dacă inima noastră este simplă (ascultătoare). Trezirile spirituale încep cu oameni simpli.

Prin îndurarea Domnului, am intrat în anul 2014. Domnul ne-a făcut de cunoscut că va fi un an de strâmtorare şi durere. Se cere apropiere de Domnul şi mijlocire în rugăciuni stăruitoare. Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem pe Domnul! Căci El se iveşte ca zorile dimineţii, şi va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară, care udă pământul!  Osea 6:3

      Cu umilinţă,

     Ioan Panican

                   

Comments are closed.

}