1. Testul ascultării 1 Sam. 15:22,23; 2 Cor. 10:5
  2. Testul adevărului Fapte 5:1 – 13; Ps.15:2; 51:6; Ef. 6:14
  3. Testul aşteptării Plângeri 3:26

  1. Testul uceniciei Matei 10:1-39
  2. Testul unităţii Ioan 17:21-23; 1 Cor. 12:12-31
  3. Testul umilinţei Iov 5:11; Prov. 29:23; Mica 6:8; Mat. 23:12; 1 Pet. 5:6

 

  1. Testul iubirii 1 Ioan 4:7-21; Ioan 13:34,35
  2. Testul iertării Matei 6:9-15; 18:15-35; Ef. 4:31, 32
  3. Testul ispitirii Iacov 1:12; 1 Cor. 10:13

 

  1. Testul slujirii Matei 6:24; Ioan 12:26; Matei 20:20-28

pastor Marius Cimpoae

Tagged with:
 

Leave a Reply

}
AllAccessDisabledAll access to this object has been disabledD55A7B411B1CF671TL3Y+Tzl8fOR/cc+MDOoSrfkwKtEIt/SUEH5LBGuuku3MsiC8lqhA9L+J8oO6eFERUw4VrcQg3o=